Våra politiker

Här kan du läsa mer om våra politiker

 • Matthias Åkesson

  41 år Ekonom Billesholm

  Vice ordförande AB Bjuvsbostäder Ledamot kommunstyrelsen Ledamot tekniskanämnden Ledamot arbete och tillväxt Ledamot valnämnden

 • Ann-Charlotte Hammar Johnsson

  56 år
  Riksdagsledamot
  Billesholm

  Riksdagsledamot
  Ledamot riksdagens näringsutskott
  Ledamot kommunfullmäktige
  Ersättare AB Bjuvsbostäder

 • Patric Fors

  51 år
  Resursledare
  Ekeby

  1:e vice ordförande kommunfullmäktige
  Ersättare i kommunstyrelsen
  Ersättare arbete och tillväxt
  Ordförande valnämnden

 • Andrej Schönbäck

  55 år
  Fastighetsingenjör
  Bjuv

  Ledamot i kommunfullmäktige
  Vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
  Ordförande Bjuvsstadsnät

 • Jörgen Johnsson

  63 år
  Kommunalråd
  Billesholm

  Kommunalråd
  Gruppledare kommunfullmäktige
  Ordförande arbete och tillväxt
  Vice ordförande vård- och omsorgsnämnden
  Vise ordförande AB omsorg Bjuv
  Ledamot kommunstyrelsen
  Ledamot barn- och utbildningsnämnden
  Ledamot byggnadsnämnden
  Ledamot ( ersättare)  tekniska nämnden
  Ledamot Söderåsens miljöförbund
  Ersättare i NSR, NSVA och räddningstjänst
  Ersättare överförmyndarnämnden

 • Linda Farrelly

  45 år
  Arbetslivsresurs
  Billesholm

  Vice ordförande kultur- och fritidsnämnden
  Ledamot i barn- och fritidsnämnden

 • Gazmir Vukaj

  32 år
  Sektionschef
  Bjuv

  Ledamot vård- och omsorgsnämnden
  Ersättare  kommunstyrelsen
  Ersättare kommunfullmäktige

 • Adam Brorsson

  35 år
  Egenföretagare
  Billesholm
 • Zofia Svensson

  75 år
  Pensionär
  Bjuv

  Ledamot vård- och omsorgsnämnden
  Ersättare  kommunstyrelsen
  Ersättare kommunfullmäktige

 • Göran Palmkvist

  74 år
  Pensionär
  Bjuv

  Vice ordförande byggnadsnämnden
  Ersättare i kommunfullmäktige
  Ledamot barn och utbildningsnämnden
  Ersättare kultur och fritidsnämnden
  Ersättare i vård – och omsorgsnämnden

 • Niklas Osslén

  50 år
  It-chef
  Ekeby

  Ersättare kommunfullmäktige

 • Mattias Lejon

  45 år
  Butikschef
  Billesholm
 • Mikael Dinesson

  60 år
  Husfar & It-ansvarig
  Ekeby
 • Bea Lundh

  72 år
  Leg. operationssjuksköterska
  Ekeby

  Ersättare kultur- och fritid

Tappade uppkopplingen