Våra politiker

Här kan du läsa mer om våra politiker

 • Matthias Åkesson

  Vice ordförande AB Bjuvsbostäder Ledamot Kommunstyrelsen Ledamot Tekniska nämnden Ledamot Arbete och tillväxt Ledamot Valnämnden

 • Ann-Charlotte Hammar Johnsson

  Riksdagsledamot
  Ledamot riksdagens näringsutskott
  Ledamot kommunfullmäktige
  Ersättare AB Bjuvsbostäder

 • Patric Fors

  1:e vice ordförande kommunfullmäktige
  Ersättare i kommunstyrelsen
  Ersättare arbete och tillväxt
  Ordförande valnämnden

 • Andrej Schönbäck

  Ledamot i kommunfullmäktige
  Vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
  Ordförande Bjuvsstadsnät

 • Jörgen Johnsson

  Kommunalråd
  Gruppledare kommunfullmäktige
  Ordförande arbete och tillväxt
  Vice ordförande vård- och omsorgsnämnden
  Vise ordförande AB omsorg Bjuv
  Ledamot kommunstyrelsen
  Ledamot barn- och utbildningsnämnden
  Ledamot byggnadsnämnden
  Ledamot ( ersättare)  tekniska nämnden
  Ledamot Söderåsens miljöförbund
  Ersättare i NSR, NSVA och räddningstjänst
  Ersättare överförmyndarnämnden

 • Linda Farrelly

  Vice ordförande kultur- och fritidsnämnden
  Ledamot i barn- och fritidsnämnden

 • Gazmir Vukaj

  Ledamot vård- och omsorgsnämnden
  Ersättare  kommunstyrelsen
  Ersättare kommunfullmäktige

 • Zofia Svensson

  Ledamot vård- och omsorgsnämnden
  Ersättare  kommunstyrelsen
  Ersättare kommunfullmäktige

 • Göran Palmkvist

  Vice ordförande byggnadsnämnden
  Ersättare i kommunfullmäktige
  Ledamot barn och utbildningsnämnden
  Ersättare kultur och fritidsnämnden
  Ersättare i vård – och omsorgsnämnden

 • Niklas Osslén

  Ersättare kommunfullmäktige

 • Mattias Lejon

 • Mikael Dinesson

 • Bea Lundh

  Ersättare kultur- och fritid

Tappade uppkopplingen