Vår politik

Här kan du läsa mer om vår politik

Vi förbättrar ständigt vår politik med Lundaborna som utgångspunkt. Om du har frågor eller tankar är du varmt välkommen att höra av dig.

Skatten ska ner till Skånesnittet

För den som arbetar eller har arbetat ska det löna sig mer att bo i Lunds kommun. I dag betalar Lundaborna bland Skånes högsta kommunalskatt. Trots det håller våra verksamheter inte högre kvalitet än våra grannkommuner. Med en skatt motsvarande Skånesnittet skulle en Lundafamilj få behålla runt 5000 kronor mer per år.

Vardagsbrotten ska inte bli vardag i Lunds kommun

Inbrott, rån, misshandel och stulna cyklar är några exempel på brott som drabbar Lundaborna och som sällan klaras upp. Med ordningsvakter på fler platser i staden och byarna, trygga stråk, bättre belysning och kamerabevakning på otrygga platser vill vi göra Lunds kommun ännu tryggare.

Bevara stadens och byarnas karaktär när kommunen växer

Lunds kommun är en unik plats med en tusenårig historia. Vi vill förvalta och utveckla Lund och dess omgivning utan att förstöra den karaktär som många Lundabor älskar. Därför vill vi se en varsam förtätning med byggnader som passar med omgivande miljö i staden och som inte exploaterar våra grönområden, samt en försiktig utbyggnad av byarna.

Tappade uppkopplingen